Naturvårdsingenjörerna AB

Teknik och Biologi i kombination

Arbetet med att restaurera en delsträcka av Tullstorpsån är nu färdigt. Entreprenaden består i bl. a. kantavplaning, anlägga meandring av bef. åfåra samt anlägga lekplatser med grusbotten för lekande fisk såsom öring.

 

Pågående entreprenadarbete.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.


Vandrande fisk som går upp och leker i Tullstorpsån. De nyanlagda lekplatserna längs med provsträckan används frekvent.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.