Naturvårdsingenjörerna AB

Teknik och Biologi i kombination

Tjänster

Naturvårdsingenjörerna AB arbetar med tjänster inom miljö och naturvård. Vi arbetar med att kombinera miljö och teknik till hållbara och uthålliga lösningar. Vi erbjuder tjänster inom miljösidan där vi arbetar med olika typer av tillståndsprövningar, utredningar och undersökningar. Inom naturvårdssidan arbetar vi huvudsakligen med vattenprojekt där vi projekterar och bygger olika typer av vattenanläggningar som t.ex. våtmarker, fiskvandringar, å-restaureringar, dagvattensystem, m.m.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.