Naturvårdsingenjörerna AB

Teknik och Biologi i kombination

Vassklippning:
Vi utför vass- och vegetationsklippning i våtmarker och sjöar. Arbetet utförs med en amfibiegående maskin utrustad med ändamålsenliga redskap beroende på växtlighet och omfattning. Vi både klipper och samlar upp materialet. Det uppsamlade materialet kan köras upp på land för ev. vidare behandling.


Klippskopa
Räfsa
Sjöklippning
Släntklippare
Uppsamling
Våtmarksklipp
KlippskopaMed klippskopan klipper man och samlar växter i samma moment

1/6 
start stop bwd fwd

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.