Med våra amfibiska maskiner klipper vi och samlar vattenväxter.

  • Vassklippning
  • Dikesrensning
  • Grävnings och sugmuddringsarbeten

Truxor