Vi jobbar med vatten- och markfrågor

Under mer än tjugo år har vi jobbat med olika vatten- och markprojekt. Det har bland annat genom vårt arbete skapats ett antal nya våtmarker och många hektar vatten i vårt vackra landskap.

Rent vatten är en förutsättning för ett bra liv för oss och för naturens alla invånare.

Våtmarker

Att skapa och återskapa våtmarker är en stor del av vår verksamhet

Med stor erfarenhet levererar vi tjänster för olika vatten- och markprojekt.

  • Utredningar.
  • Tillståndsansökningar för vattenverksamheter och täkter.
  • Anläggning av mark- och vattenanläggningar från start till en färdig anläggning.
  • Vassklippning och våtmarksskötsel