Miljökonsult

Som miljökonsulter utför vi ett antal olika uppdrag med olika inriktningar.

  • Utredningar
  • Provtagning av vatten, mark och sediment
  • Tillståndsansökningar för olika typer av vattenverksamheter och täkter

Många verksamheter kräver tillstånd för att få bedrivas